fbpx

კონფიდენციალობის პირობები


კონფიდენციალობის ეს პირობები შედგენილია იმისთვის, რომ უკეთესად მოვემსახუროთ იმ პირებს, ვისაც აღელვებს თუ როგორ გამოიყენება მათი პირადი ინფორმაცია ინტერნეტში.
პირადი ინფორმაცია, არის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას დამოუკიდებლად ან სხვა ინფორმაციასთან ერთად და რომელსაც თქვენ გვაწვდით, როდესაც სტუმრობთ ჩვენ ვებ-გვერდს ან რეგისტრირდებით მასზე.


რა სახის პირად ინფორმაციას ვიღებთ იმ ხალხისგან, ვინც რეგისტრირდება ჩვენ საიტზე.
როგორც წესი, რეგისტრაციის დროს საიტი ითხოვს ისეთ პირად ინფორმაციას, როგორიცაა სახელი, გვარი, ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და მისამართი.
ასევე მომხმარებელს სურვილისამებრ შეუძლია ჩაწეროს სხვა პირადი ინფორმაციაც, რომლის ჩასაწერი ველიც არსებობს რეგისტრაციის ფორმაში. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ანონიმურადაც ესტუმროთ ჩვენ ვებ-გვერდს.

როგორ ვიყენებთ თქვენ ინფორმაციას.
1. მომხმარებლის ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და შენახვა ხდება მხოლოდ იმ მიზნით, რომ უზრუნველვყოთ მომსახურების მაღალი დონე, მოვახდინოთ საიტის სრულყოფილი ადმინისტრირება, ვმართოთ სხვადასხვა სახის რისკები, დავიცვათ შესაბამისი კანონები და რეგულაციები.
2. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს მომხმარებლისგან მიღებული ინფორმაციის სისწორეს.
3. მიღებული ინფორმაცია ინახება მხოლოდ ელექტრონულ მატარებლებზე და გამოიყენება მკაცრად მისი დანიშნულებისამებრ.
4. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია საიტის ადმინისტრაციის მიერ არ გაიცემა მესამე პირზე.
5. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის გადაცემა სახელმწიფო ორგანოების მოთხოვნის შემთხვევაში, ხორციელდება საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.
6. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია, როგორიცაა: სახელი, გვარი, ელ-ფოსტა, ტელეფონი და მისამართი საიტის ადმინისტრაციას მიეწოდება საიტის მომხმარებლისგან მისი პირადი თანხმობის საფუძველზე.
ა) სახელი და გვარი - გამოიყენება მომხმარებლის იდენფიცირებისთვის და მიმართვისთვის ფორმისთვის სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით.
ბ) პაროლი, მომხმარებლის სახელი ან ელ-ფოსტის მისამართი - გამოიყენება საიტზე ავტორიზაციისთვის
გ) ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტის მისამართი - გამოიყენება მომხმარებელთან კომუნიკაციისთვის თუ ამის საჭიროება იქნება.
დ) ელ-ფოსტის მისამართი - გამოიყენება მომხმარებელთან კომუნიკაციისთვის, ავტორიზაციისთვის და სხვადასხვა სახის ინფორმაციის და სარეკლამო კონტენტის მიწოდებითვის.
ე) სახოვრებელი და მიწოდების მისამართი - გამოიყენება მომხმარებლისთვის შეძენილი პროდუქციის მიწოდებისთვის
ვ) პლასტიკური ბარათის მონაცემები - გამოიყენება შეძენილი პროდუქტის ღირებულების გადახდისთვის. ბარათის მონაცემებთან წვდომა შეზღუდულია დაცვის შესაბამისი მექანიზმებით.

ინფორმაციის შენახვის ვადები და წაშლა
1. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ინახება ელექტრონულ მატარებლებზე მანამ, სანამ არსებობს აღნიშნული საიტი.
2. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის წაშლა ხდება თავად მომხმარებლის პირადი სურვილის საფუძველზე (კონტაქტის ფორმით იგზავნება შესაბამისი მოთხოვნა საიტის ადმინისტრატორთან) ან საიტის ადმინისტრატორის ინიციატივით, მიზეზის ახსნის გარეშე.
3. მომხმარებელს უფლება აქვს გამოითხოვს ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ყველა ინფორმაცია, რომელიც პირადად მას ეხება. ამისათვის მომხმარებელი უნდა შევიდეს საკუთარი პროფილის გვერდზე და იხილოს ან რედაქტირება გაუკეთოს მის პირად ინფორმაციას ან წერილობით მიმართოს საიტის ადმინისტრაციას საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით.
4. საიტის დახურვის შემთხვევაში, მომხმარებლებზე არსებული ყველა ინფორმაცია რომელიც ინახება ელექტრონულ მატარებლებზე (მონაცემთა ბაზაში) წაიშლება აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე.


მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის დაცვა
საიტის ადმინისტრატორი მიმართავს ტექნიკურ, ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ღონისძიებებს რათა უზრუნველყოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვა უნებართვო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიცირებისგან, ბლოკირებისგან, კოპირებისგან, გავრცელებისგან და სხვა უკანონო ქმედებისგან.

შეტყობინებების გაგზავნა თქვენ ელ-ფოსტის მისამართზე
ჩვენ ვინახავთ თქვენ ელ-ფოსტის მისამართს, რათა:
1. ავტომატურ რეჟიმში გამოგიგზავნოთ სხვადასხვა სახის შეტყობინება, რომელიც მოახდენს თქვენ ინფორმირებას საიტზე მომხდარი თქვენთან დაკავშირებული სხვადასხვა მოვლენის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ ეს შეტყობინებები შესაბამის ბმულზე გადასვლის შემდეგ ან დაუკავშირდით საიტი ადმინისტრაციას საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით.
2. ავტომატურ რეჟიმში გამოგიგზავნოთ სხვადასხვა სახის შეტყობინება, რომელიც მოახდენს თქვენ ინფორმირებას საიტზე მომხდარი სხვადასხვა საინტერესო მოვლენების და სიახლეების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ ეს შეტყობინებები შესაბამის ბმულზე გადასვლის შემდეგ ან დაუკავშირდით საიტი ადმინისტრაციას საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით.
3. საიტის ადმინისტრაციამ გამოგიგზავნოთ კონკრეტული შეტყობინება ან სარეკლამო წერილი, რომელიც მისი აზრით შეიცავს თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას.


ვიყენებთ თუ არა "cookies"?
დიახ, ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შევინახოთ მომხმარებლებისთვის საინტერესო ინფორმაცია მათი მომდევნო სტუმრობისთვის.

თუ არსებობს შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ფორმის საშუალებით ან მოგვწერეთ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.